Girişimcilik

Eylemler önemlidir. Fikirler akılda kaldıkça fakirleşir, uygulamaya geçtikçe ise zenginleşir.

Daha fazla bilgi edinin

Çok-Disiplinli Dünya

Günümüz teknoloji ve bilgi birikimi iş dünyasının gelişimi açısından artık birbiri içine geçmiş birçok alanın konusu haline gelmiştir.

Bu bağlamda artık tek bir alan herhangi bir işin araştırılması, geliştirilmesi veya yönetilmesi açısından yeterli değildir.

İngilizce’de “multi-discipline” olarak geçen Çok-Disiplinli terimi henüz hem terim olarak hem de fikren ülkemizde tam yaygınlaşabilmiş değildir. İşte bu düşünceden hareketle ilerleme ve yenilik için artık birden fazla alanda bilgi ve beceriye sahip olmamız öncelik taşımaktadır. Otomotiv ve Bilgi Teknolojileri bağlamındaki fikir ve çalışmalarım bu düşünceden hareketle birçok disiplinin bir araya getirilmesi amacını taşımaktadır.

Projeleriniz ve sormak istedikleriniz…

Fikir veya geliştirme aşamasındaki projeleriniz hakkında konuşmak, otomotiv ve teknoloji hakkında bilgi alışverişinde bulunmak için…